Piirtokaari Tmi

Rakennuspiirtämistä ja -suunnitteluaPiirrämme rakennuspiirustukset ja -suunnitelmat sekä muutokset nykyisiin kohteisiin.

Lupakuvat: saunat, varastot, aitat ja muut pienrakennukset.
Kysy tarjousta!


Rakennuspiirustukset nopealla toimitusajalla

Sähköisessä muodossa olevat rakennuspiirustukset ovat perusta jatkosuunnittelulle, pinta-alalaskelmille ja erilaisille tarjouspyynnöille.


Suomen Vahvimmat

Suomen Asiakastiedon Suomen Vahvimmat –sertifikaatti on näkyvä todiste yrityksen luottokelpoisuudesta, luotettavuudesta ja erinomaisesta maksukyvystä. Sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö sertifioidun yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla.
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (EU:n ADR-direktiivi ja ODR-asetus). www.kuluttajariita.fi